Sporządzamy skonsolidowane sprawozdania finansowe

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

<span>Skonsolidowane sprawozdania finansowe</span>

Na bazie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz wykazu operacji pomiędzy spółkami tworzącymi grupę kapitałową i stosowanych zasad rachunkowości, przygotowujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi przepisami ustawy o rachunkowości.

Doradztwo

Doradzamy w zakresie identyfikacji jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz stosowania rozwiązań ewidencyjnych i wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości niezbędnych do prawidłowego sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938. Posiadamy certyfikat księgowy nr 46416/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938