Sporządzamy skonsolidowane sprawozdania finansowe

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

<span>Skonsolidowane sprawozdania finansowe</span>

Na bazie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz wykazu operacji pomiędzy spółkami tworzącymi grupę kapitałową i stosowanych zasad rachunkowości, przygotowujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi przepisami ustawy o rachunkowości.

Doradztwo

Doradzamy w zakresie identyfikacji jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz stosowania rozwiązań ewidencyjnych i wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości niezbędnych do prawidłowego sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938