Archive | wrzesień, 2012

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

<span>Skonsolidowane sprawozdania finansowe</span>

Przygotowujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe dla grup kapitałowych oraz doradzamy w tym zakresie.


Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938. Posiadamy certyfikat księgowy nr 46416/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938