Wycenimy Państwa przedsiębiorstwo

Wycena przedsiębiorstw

<span>Wycena przedsiębiorstw</span>

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Sporządzamy wycenę przedsiębiorstw metodami:

  • majątkowymi
  • dochodowymi
  • porównawczymi rynku kapitałowego, z założeniem dostępności porównywalnych danych z rynku regulowanego

Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa

Do przygotowania wyceny wartości przedsiębiorstwa niezbędne jest przygotowanie:

  • wyceny majątku przez rzeczoznawcę majątkowego lub eksperta w zakresie majątku rzeczowego
  • sporządzenie prognoz bilansów i rachunków przepływów pieniężnych w okresie 5 lat

Bazujemy na dokumentach przekazanych przez Zleceniodawcę lub samodzielnie sporządzamy powyższe dokumenty na zlecenie jednostki.


Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938