Biegły Rewident w Olsztynie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie

Nasz zespół pracuje pod kierunkiem biegłego rewidenta posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe

 

  • od 2002 roku uczestniczymy w badaniach sprawozdań finansowych
  • od 2008 roku sporządzamy skonsolidowane sprawozdania finansowe dla grup kapitałowych
  • sporządzamy wyceny przedsiębiorstw dla firm z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podmiotów z innych regionów

 

Przygotowywaliśmy i realizowaliśmy projekty dofinansowane ze środków UE m. in. z programów

 

  • Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (RPO WiM)
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 

W ramach zleconych prac reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej, ZUS, NIK oraz urzędami administracji państwowej.


Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938. Posiadamy certyfikat księgowy nr 46416/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938