Sprawozdania Finansowe

Badanie, ekspertyzy, opinie

Sprawozdania Finansowe

Przeglądy i badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy przeglądy i badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe badamy przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Posiadamy doświadczenie w badaniu przedsiębiorstw sektorów:

  • produkcyjnego
  • handlowego
  • usługowego

Sposoby badania sprawozdań finansowych

Czynności rewizji finansowej przeprowadzamy przy zastosowaniu informatycznych aplikacji.
Dostosowujemy termin badania sprawozdania finansowego do potrzeb i wymagań klienta.

Sporządzamy:

  • analizy finansowe
  • instrukcje kontroli i obiegu dokumentów
  • badanie planów przekształceń połączeń i podziałów spółek prawa handlowego
  • przygotowywanie wniosków kredytowych

Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938.