Archive | wrzesień, 2012

Wycena przedsiębiorstw

<span>Wycena przedsiębiorstw</span>

Sporządzamy wyceny wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zmian formalno-prawnych oraz wewnętrznych jednostek.


Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938. Posiadamy certyfikat księgowy nr 46416/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938