Księgi rachunkowe

Księgowość, płace, ZUS

Księgi rachunkowe

<span>Księgi rachunkowe</span>

Pełen zakres usług księgowych

Nasze biuro rachunkowe dostosowuje usługi do Państwa oczekiwań.

Prowadzimy w szczególności:

 • księgi rachunkowe
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • karty osobowe pracowników

Rozliczamy i przygotowujemy

 • wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło
 • składki ZUS
 • politykę (zasady) rachunkowości
 • roczne sprawozdania finansowe


Oferujemy pełną obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych i doradztwa podatkowego.

Przygotowujemy i rozliczamy w szczególności:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • podatek od czynności cywilno-prawnych

Dodatkowe usługi podatkowe

Dodatkowo sporządzamy:

 • deklaracje podatkowe
 • wnioski o interpretacje podatkowe
 • reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi

Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938. Posiadamy certyfikat księgowy nr 46416/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938