Audyt Projektów unijnych

Doradzamy i przygotowujemy

Projekty unijne Audyt projektów unijnych

<span> Projekty unijne</span> Audyt projektów unijnych

Projekty unijne – doradztwo

Doradzamy i przygotowujemy zasady prowadzenie dokumentacji i księgowania wpływów i wydatków związanych z realizacją projektów unijnych.

Rozliczamy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, reprezentując także naszych klientów podczas kontroli ich realizacji.
Przeprowadzamy audyty projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Przygotowywaliśmy i realizowaliśmy projekty dofinansowane ze środków UE m. in. z programów:

 

  • Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (RPO WiM)
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów po numerem 3938. Posiadamy certyfikat księgowy nr 46416/2010 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938