Archive | Wrzesień, 2012

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

<span>Skonsolidowane sprawozdania finansowe</span>

Przygotowujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe dla grup kapitałowych oraz doradzamy w tym zakresie.


Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938