Archive | Wrzesień, 2012

Wycena przedsiębiorstw

<span>Wycena przedsiębiorstw</span>

Sporządzamy wyceny wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zmian formalno-prawnych oraz wewnętrznych jednostek.


Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 46416/2010
Rejestr podmiotów uprawnionych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 3938